Onglet Messagerie vocale dans l'application Téléphone de l'iPhone

Cách thiết lập và sử dụng thư thoại trên iPhone

Gần đây bạn có trở thành người dùng iOS không? Bạn đang tìm cách thiết lập thư thoại với lời chào và mật...
Tải xuống tệp bằng Safari trên iPhone và iPad

Cách quản lý tải xuống Safari trên iPhone và iPad (iOS...

Trong khi lướt web hoặc truy cập email, chúng ta có xu hướng tải xuống các tệp trên iPhone và iPad của mình. ...
Nhấn vào Cài đặt hồ sơ từ phần iOS 15 beta trên Safari

Cách tải xuống iOS 15.2 developer beta 3 trên iPhone

What to know about iOS 15.2 developer beta 3 Trước tiên, bạn cần tải xuống và cài đặt iOS 15.2 beta 3 profile sử dụng...