Tóm tắt Hướng dẫn Mạng Máy tính

Truyền dữ liệu và Mạng máy tính cung cấp các quy tắc và quy định cho phép các máy tính có hệ điều hành, ngôn ngữ, hệ thống cáp và vị trí khác nhau chia sẻ tài nguyên và giao tiếp với nhau. Ghi chú về Mạng Máy tính trực tuyến này dạy bạn những kiến ​​thức cơ bản về Truyền thông Dữ liệu và Mạng Máy tính bao gồm các khái niệm và thuật toán KEY.

Tôi nên biết những gì?


Hướng dẫn Mạng Máy tính này được thiết kế cho người mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm về Mạng máy tính hoặc Truyền thông dữ liệu. Bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về các nguyên tắc cơ bản về Mạng và Truyền thông dữ liệu.

Giáo trình mạng

Giới thiệu về Mạng máy tính

👉 Lesson 1 Basics of Computer Networking – Là gì, Ưu điểm, Thành phần, Công dụng
👉 Lesson 2 Types of Computer Networks – LAN, MAN, WAN, VPN
👉 Lesson 3 Type of Network Topology – Bus, Ring, Star, Mesh, Tree, P2P, Hybrid
👉 Lesson 4 OSI Model – Các lớp của Mô hình OSI được giải thích
👉 Lesson 5 TCP/IP Model – Lớp & Giao thức | TCP IP Stack là gì?

Mạng máy tính: Nội dung nâng cao

👉 Lesson 1 TCP 3-Way Handshake – Học với ví dụ (SYN, SYN-ACK, ACK)
👉 Lesson 2 What is VLAN? – Các loại, Ưu điểm, Ví dụ
👉 Lesson 3 IP Addresses – Các loại địa chỉ IP
👉 Lesson 4 IP Packet Header – Định dạng, Trường
👉 Lesson 5 IP Address Classes – Học với ví dụ
👉 Lesson 6 Straight Through Cables vs Crossover Cables – Sự khác biệt chính
👉 Lesson 7 Ethernet Cables Types – Giải thích danh mục Cat 5 Gigabyte
👉 Lesson 8 Routing Protocols Types – Tĩnh, Động, IP, CISCO
👉 Lesson 9 What is ARP? – Hướng dẫn về Giao thức phân giải địa chỉ (ARP)
👉 Lesson 10 What is VLAN? – Giao thức Trunking VLAN (Cisco VTP)
👉 Lesson 11 What is a MAC Address? – Biểu mẫu đầy đủ, Cách tìm nó trên Windows
👉 Lesson 12 MAC Address in Mac OS – Cách tìm và thay đổi địa chỉ MAC trong Mac OS
👉 Lesson 13 MAC address and IP address – Có gì khác biệt?
👉 Lesson 14 Hamming Code – Ví dụ sửa lỗi
👉 Lesson 15 Collision Domain and Broadcast Domain – Sự khác biệt chính
👉 Lesson 16 What is STP? – Giải thích giao thức cây kéo dài
👉 Lesson 17 IP Routing – Giao thức Internet là gì?
👉 Lesson 18 Layer 2 Switch vs Layer 3 Switch – Sự khác biệt chính
👉 Lesson 19 Subnetting – Subnet Mask là gì?
👉 Lesson 20 Wildcard Mask – Mặt nạ Wildcard là gì? Làm thế nào để tính toán nó?
👉 Lesson 21 Upload Speed Slow – Tại sao tốc độ tải lên của tôi chậm? Cách tăng tốc độ tải lên
👉 Lesson 22 Fix HDMI Port – Cách sửa lỗi kết nối cổng HDMI (TV, Windows)

Sự khác biệt về mạng máy tính

Công cụ mạng máy tính

Hướng dẫn Nghiên cứu CCNA

ITIL

Embedded Systems

IoT

Tại sao Học Mạng Máy tính?

Học Mạng Máy tính giúp bạn nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và logic của mình. Bạn có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề mạng trong đời thực và phát triển kỹ năng điều tra của mình bằng cách nỗ lực giải quyết các vấn đề mạng khó khăn. Có rất nhiều cơ hội dành cho các chuyên gia Mạng Máy tính trên toàn thế giới. Do đó học mạng máy tính có lợi về mọi mặt.

Cách học Mạng máy tính

Hướng dẫn Mạng máy tính này giúp hiểu quá trình học về mạng máy tính với các bước sau:

 • Bắt đầu học tất cả các thành phần cơ bản của Mạng máy tính và hiểu rất rõ từng khía cạnh
 • Sau kiến ​​thức cơ bản, hãy bắt đầu học một số nội dung nâng cao và hiểu tất cả các thành phần nâng cao
 • Sau khi nội dung nâng cao được giới thiệu, hãy bắt đầu khám phá các công cụ và thành phần khác nhau được sử dụng trong Mạng máy tính
 • Sau đó, bắt đầu làm việc với một số tình huống Mạng thực tế dễ dàng và khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn cũng có thể cố gắng giải quyết các vấn đề mạng khó khăn
 • Bạn cũng có thể nhận được các chứng chỉ về Mạng máy tính như CCNA, giúp bạn có được công việc mơ ước trong Mạng máy tính

Các tính năng chính của mạng máy tính

Có nhiều tính năng của Mạng Máy tính như được liệt kê bên dưới:

 • Cung cấp chia sẻ tệp dễ dàng
 • Đảm bảo tốc độ truyền thông nhanh hơn
 • Cung cấp chia sẻ phần mềm cũng như các thành phần phần cứng
 • Đảm bảo an ninh
 • Cung cấp khả năng mở rộng và độ tin cậy
 • Cung cấp sao lưu dễ dàng và quay lại để bảo mật khỏi mọi mất mát dữ liệu

Cơ hội nghề nghiệp trong mạng máy tính

Có nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau có sẵn trong Mạng máy tính mà bạn có thể lựa chọn như:

 • Kỹ thuật viên mạng
 • Quản trị mạng
 • Kỹ sự mạng
 • Quản lý mạng
 • Nhà phân tích mạng
 • Kiến trúc sư giải pháp mạng
 • Chuyên gia mạng và hơn thế nữa