Phần cứng là gì?

Phần cứng là một thiết bị vật lý hoặc một thành phần của máy tính được kết nối vật lý với máy tính. Đây là những thiết bị điện tử chính được sử dụng để xây dựng máy tính. Ví dụ về Phần cứng là Bộ xử lý máy tính (Central Processing Unit), Thiết bị nhớ (RAM), Màn hình, Bàn phím, Chuột và các thiết bị lưu trữ (HDD hoặc SSD).

Nếu không có Phần cứng, các thiết bị máy tính không thể hoạt động và phần mềm sẽ không có gì để chạy. Phần cứng và phần mềm tương tác với nhau và phần mềm cho Phần cứng biết những tác vụ nào nó cần thực hiện.

Phần mềm là gì?

Phần mềm máy tính là một tập hợp các hướng dẫn hoặc chương trình được thiết kế và phát triển để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Các chuyên gia CNTT tạo ra các chương trình tùy chỉnh có thể được sử dụng trong các lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các loại phần mềm hoặc chương trình này rất hữu ích để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và giảm thiểu nỗ lực của con người.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH

 • Phần cứng là một thiết bị vật lý được yêu cầu để lưu trữ và thực thi (chạy) phần mềm, trong khi phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn cho phép người dùng tương tác với Phần cứng để thực hiện một tác vụ cụ thể.
 • Các thiết bị phần cứng được sử dụng để thực hiện tác vụ ở cấp độ máy trong khi phần mềm được sử dụng để chỉ dẫn loại công việc mà phần cứng phải thực hiện dựa trên các loại của nó.
 • Phần cứng được chia thành Đầu vào, Đầu ra lưu trữ và các thành phần bên ngoài, và phần mềm có thể được chia thành Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng.
 • Ví dụ về phần cứng phổ biến là Bàn phím, Chuột, Máy in, Màn hình, Đĩa cứng, RAM, ROM, v.v., trong khi ví dụ về phần mềm phổ biến là MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, MySQL, v.v.
 • Không thể chuyển phần cứng từ nơi này sang nơi khác bằng mạng nhưng bạn có thể chuyển phần mềm bằng điện tử.

Các loại phần cứng

Dưới đây là bốn thành phần quan trọng nhất của Phần cứng:

 • ĐẬP

  Định nghĩa của RAM là Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, thường được biết đến như một người dùng toán học trong bộ nhớ chính của hệ thống. Nó còn được gọi là bộ nhớ tạm thời hoặc bộ nhớ đệm. Thông tin được lưu trữ trong loại bộ nhớ này sẽ bị mất khi nguồn điện cho PC hoặc máy tính xách tay bị tắt.

 • ROM

  Định nghĩa của ROM là Bộ nhớ chỉ đọc, là một loại bộ nhớ vĩnh viễn. Nội dung của nó không bị mất khi nguồn điện bị ngắt. Nhà sản xuất máy tính quyết định thông tin của ROM. Nó được lưu trữ vĩnh viễn tại thời điểm sản xuất, người dùng không thể ghi đè lên.

 • CPU

  Bộ xử lý trung tâm, thường được gọi là CPU, chịu trách nhiệm cho hầu hết các hoạt động của máy tính. Nó thực hiện các phép toán số học và logic, bao gồm cộng, trừ, chia, nhân, các phép toán logic, v.v.

 • Motherboard: Bo mạch chủ là trái tim của máy tính, nơi chứa tất cả các thành phần chính của máy và một bộ phận in bảng mạch. Các thành phần này thường là CPU, ổ cứng, bóng bán dẫn, RAM và khe cắm mở rộng, khe cắm PCI, cổng USB, v.v., được đặt trên bo mạch chủ.
 • GPU: Các đơn vị xử lý đồ họa rất giống với CPU, ngoại trừ việc chúng chuyên xử lý hình ảnh và đồ họa.

Loại phần mềm

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin. Phần mềm là một chương trình hoặc một tập hợp các chương trình thực hiện một số hoạt động cụ thể. Chủ yếu có hai loại phần mềm:

 • Phần mềm hệ thống
 • Phần mềm ứng dụng

Phần mềm hệ thống:

Phần mềm Hệ thống là một tập hợp các chương trình điều khiển và quản lý hoạt động của phần cứng máy tính. Nó cũng giúp các chương trình ứng dụng thực thi chính xác.

Phần mềm Hệ thống giúp máy tính điều khiển hoạt động và mở rộng các chức năng xử lý của hệ thống máy tính. Nó cũng làm cho hoạt động của máy tính nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Ví dụ: Hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, v.v.

Phần mềm ứng dụng:

Phần mềm Ứng dụng là một chương trình hoạt động thực sự cho người dùng. Nó chủ yếu được tạo ra để thực hiện một tác vụ cụ thể cho người dùng.

Phần mềm Ứng dụng đóng vai trò trung gian giữa người dùng cuối và Phần mềm Hệ thống. Nó còn được gọi là một gói ứng dụng. Loại phần mềm này được viết bằng ngôn ngữ cấp cao như C, Java, VB.Net, v.v … Nó dành riêng cho người dùng và được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

Bạn cũng có thể cài đặt nhiều phần mềm ứng dụng trên một phần mềm hệ thống. Bạn có thể lưu trữ loại phần mềm này trên đĩa CD, DVD, ổ đĩa flash hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Ví dụ: Microsoft Word, Media Player, Cơ sở dữ liệu, v.v.

Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mềm

Dưới đây là một số điểm quan trọng để phân biệt Phần cứng và Phần mềm:

Phần cứng Phần mềm
Phần cứng là một thiết bị vật lý được yêu cầu để lưu trữ và thực thi (chạy) phần mềm. Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn cho phép người dùng tương tác với Phần cứng và ra lệnh cho nó thực hiện một tác vụ cụ thể.
Các thiết bị phần cứng được sử dụng để thực hiện tác vụ ở cấp độ máy Phần mềm được sử dụng để đưa ra chỉ dẫn về loại công việc mà Phần cứng phải thực hiện dựa trên loại của nó.
Phần cứng phụ thuộc vào phần mềm vì nó bắt đầu hoạt động sau khi phần mềm được tải. Phần mềm cung cấp hướng dẫn Phần cứng để thực hiện một tác vụ cụ thể, vì vậy nếu không có Phần cứng, phần mềm không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Lỗi phần cứng là ngẫu nhiên. Lỗi phần mềm xảy ra do lỗi hệ thống, lỗi phiên bản lớn-nhỏ, v.v.
Phần cứng bị hao mòn theo thời gian. Phần mềm bền, không bị hao mòn theo thời gian. Tuy nhiên, lỗi có thể phát sinh trong phần mềm và có thể được khắc phục.
Phần cứng là hữu hình. Phần mềm là vô hình.
Phần cứng hoạt động như một hệ thống cung cấp các giải pháp phần mềm. Phần mềm không cần thiết để Phần cứng thực hiện các tác vụ cấp cơ bản như bật và phản hồi đầu vào.
Nó có bốn loại danh mục chính: Đầu vào, Đầu ra lưu trữ và các thành phần bên ngoài. Nó có thể được chia thành Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng.
Nó không thể được chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng điện bằng mạng. Bạn có thể chuyển nó bằng điện tử.
Nếu Phần cứng bị hư hỏng, bạn cần phải thay thế nó bằng một cái mới. Trong khi nếu phần mềm bị hỏng, bạn có thể cài đặt một bản sao lưu từ CD / DVD, USB hoặc web.
Ví dụ về Phần cứng phổ biến là Bàn phím, Chuột, Máy in, Màn hình, Đĩa cứng, RAM, ROM, v.v. Ví dụ về Phần mềm phổ biến là MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, MySQL, v.v.
Virus không thể lây nhiễm phần cứng. Virus có thể lây nhiễm phần mềm.

Các thành phần phần cứng quan trọng

Dưới đây là một số thành phần phần cứng quan trọng:

Thiết bị đầu vào:

Bàn phím là một thiết bị phần cứng cho phép người dùng nhập dữ liệu. Bố cục của bàn phím gần giống với một máy đánh chữ với các phím bổ sung. Chuột cũng là một thiết bị đầu vào bao gồm ba yếu tố: 1) Nhấp chuột trái, 2) Nhấp chuột phải và 3) Con lăn.

Theo chuyển động của chuột, bạn có thể điều khiển vị trí của con trỏ trên màn hình. Cần điều khiển, Bút sáng, Máy quét và đầu đọc mã vạch, là một số ví dụ phổ biến về thiết bị đầu vào.

Các thiết bị đầu ra:

Thiết bị đầu ra là thiết bị ngoại vi chủ yếu nhận dữ liệu từ máy tính và hiển thị kết quả cho người dùng. Nó có thể là màn hình (Màn hình), máy chiếu hoặc bất kỳ thiết bị nào khác.

Màn hình là một ví dụ về thiết bị đầu ra hiển thị dữ liệu hoặc hình ảnh từ máy tính. Một thiết bị đầu ra khác là máy in giúp bạn in các chi tiết ra giấy.

Thiết bị lưu trữ thứ cấp

Thiết bị lưu trữ thứ cấp lưu trữ dữ liệu cho đến khi dữ liệu bị ghi đè hoặc bị xóa. Các thiết bị này lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn, vì vậy nó được gọi là bộ nhớ không thể phân tách.

Hơn nữa, việc tắt nguồn không bao giờ xóa dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ thứ cấp. Đĩa cứng, CD, DVD, SSD là một số ví dụ phổ biến của các thiết bị lưu trữ thứ cấp.

 • Ổ cứng / ổ flash: Ổ cứng, hay bộ lưu trữ liên tục, là một thiết bị máy tính giúp lưu dữ liệu (như ảnh, tệp, video, v.v.) trong thời gian dài, ngay cả khi không có nguồn điện. Phần mềm bộ nhớ có dạng đĩa từ cũ hơn hoặc ổ SSD mới hơn hoặc thiết bị lưu trữ flash.
 • Thẻ / khe cắm mở rộng: Thẻ mở rộng là một thành phần thiết yếu khác cho phép máy tính được mở rộng và nâng cấp chức năng trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể thêm các thẻ mở rộng vào bo mạch chủ.

Bạn có thể có Phần cứng mà không có phần mềm?

Tuy nhiên, một máy tính không thể chạy nếu không có Phần cứng, phần mềm cũng cần thiết để Phần cứng hoạt động. Ví dụ: trò chơi điện tử hoặc nền tảng hội nghị truyền hình yêu thích của bạn đều là ví dụ về phần mềm cần phần cứng máy tính, như thẻ video, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình và thiết bị âm thanh, để hoạt động theo cách bạn muốn.

Bạn có thể có phần mềm mà không có Phần cứng?

Trong một số tình huống, máy tính có thể chạy mà không cần cài đặt phần mềm. Tuy nhiên, nếu trình thông dịch hoặc hệ điều hành không được tìm thấy tại thời điểm đó, nó sẽ hiển thị lỗi hoặc không xuất ra bất kỳ thông tin nào. Máy tính cần cả người dùng và phần mềm tương tác với phần cứng máy tính.

Việc cài đặt các chương trình vào máy tính và hệ điều hành là cần thiết cho các khả năng bổ sung của máy tính. Ví dụ, một trình xử lý văn bản là không cần thiết, nhưng nó cho phép bạn tạo các tài liệu và chữ cái rất dễ dàng.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn về Sự khác biệt chính giữa Phần cứng & Phần mềm: Điều bạn nên biết (2022). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bạn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong phần dưới đây. Đừng quên chia sẻ softgeek.org với gia đình và bạn bè của bạn!